Kuvanveistäjä hakkasi päiväkausia kiveä maalaistalon pihapiirissä ja viimein usean kesäisen päivän raadannan jälkeen hän pääsi viimeistelemään teostaan. Valmistuttuaan se oli hieno graniittiin hakattu muotokuva tytöstä. Pikkupoika oli seurannut etäämmältä taiteilijan työskentelyä päivittäin. Nyt kun patsas oli valmis, hän asteli taiteilijan luo ja kysyi ”Mistä tiesit, että tuo tyttö oli siellä kiven sisällä?”

Taiteilijat ovat luovia ihmisiä. Heille luovuus ja mielikuvitus antavat suunnan tekemiselle. Kuvanveistäjä hakkaa kiveä hiki otsallaan päiväkausia tietäen tarkkaan, mihin pyrkii. Mielestäni näin pitäisi olla muillakin aloilla tai ainakin myyntityössä. Olemassa olevan tiedon perusteella pitäisi pystyä hahmottamaan jotain sellaista, mikä ei vielä ole valmista. Sen jälkeen tarvitaan vain paljon työtä, jotta asiat muuttuvat konkreettisiksi.

Myyntityö vaatii kykyä ymmärtää asiakkaan maailmaa, jotta pystyy tarjoamaan asiakkaalle oikean ratkaisun. Ja mieluimmin ratkaisun, joka yllättää asiakkaan positiivisesti. Ilman myyjän luovaa ajattelua tämä ei ole mahdollista. Jokaisen asiakkaan maailma on myyjälle aina uusi maailma, siksi myyntiprosessia ei voi ohjata eteenpäin ainoastaan menneiden kokemusten avulla tai vahvalla rutiinilla. Menestyvät myynnin ammattilaiset ovat uteliaita sekä kiinnostuneita kaikenlaisista ihmisistä ja näiden ihmisten asioista. Heillä on herkistynyt taito kuunnella ja ymmärtää erilaisia ihmisiä.

Myyntityötä verrataan usein urheiluun tai myyntivalmennusta urheilijoiden valmentamiseen. Mielestäni tämä on väärin. Urheilussa keskitytään lajista riippumatta kuitenkin aika suppeaan osaamisalueeseen. Yksilöurheilussa kaikkein paras kilpailija tai mestari on yksinkertaisesti vain jaksanut tehdä enemmän toistoja kuin muut kilpailijat. Toki urheilussakin on selkeät tavoitteet ja joukkueilla omat pelikirjansa, mutta myyntityö vaatii kuitenkin paljon laaja-alaisempaa osaamista. Pitää osata asioita, mutta ennen kaikkea pitää olla taitava ihmisten kanssa. Kyse on vuorovaikutustaidoista.

Menestyvää myynnin ammattilaista ohjaa luovuus, mielikuvitus ja sinnikkyys. Ehkä jopa intohimo. Siksi myyntityö muistuttaa enemmän taiteilijan kuin urheilijan työtä. Kun kuvanveistäjä arvioi katsellaan karkeaa kiven lohkaretta, hän näkee siinä kauneutta ja sellaista, mikä myöhemmin miellyttää myös muita ihmisiä. Asiakaslistaa tutkiessaan osaava myyntihenkilö näkee tyytyväisen asiakkaan.

Historiasta tunnemme, etteivät edes parhaat kuvataiteilijat tai kirjailijat ole aina onnistuneet tai olleet edes kiinnostuneita myymään teoksiaan. Usein taiteilija on elänyt taiteensa kanssa jopa äärimmäisessä köyhyydessä ja teokset on sitten myöhemmin myyty muiden toimesta. Tämä osoittaa raadollisesti, ettei pelkkä taiteeseen liittyvä luovuus takaa aineellista menestystä. Myyntityö on puolestaan työtä, jossa taloudellisella onnistumisella on aina keskeinen ja ratkaiseva merkitys. Luovuus on välttämätöntä tätä menestystä tavoiteltaessa.

Kirjoittaja on kokenut myynnin ammattilainen, myyntivalmentaja sekä taiteen ja urheilun ystävä.